Referat fra Generalforsamlingen 2024

i Strandparken 1 og 2 lørdag d. 9. marts 2024

1. Valg af dirigent: Jørn Larsen blev enstemmigt valgt.
Indkaldelse og Dagsorden: Blev godkendt af Generalforsamlingen
2.Valg af stemmetællere: Dirigenten udpeger stemmetællere, hvis der er behov for det.
3.Formandens beretning:

Hjertelig velkommen til alle fremmødte.

Så er vi igen samlet til generalforsamling med efterfølgende mad og drikke, jeg håber vi får et par hyggelige timer sammen.

Det bliver desværre uden vores nu afdøde formand Otto Villy Hansen. Vi vil gerne her takke Otto for hans mangeårige indsats for Beboerrepræsentationen Strandparken.

Striber
Vi har fået malet striberne på parkeringspladserne. Core/Taurus fulgte op på et forslag stillet på generalforsamlingen for år tilbage. Samtidigt med striberne har vi fået haj tænder m.m., så trafiksikkerheden skulle gerne blive bedre på Strandparkens område.

Lade standere
Core/Taurus har også fulgt op på tidligere stillet forslag på generalforsamling om opstilling af lade standere til el-biler. Der er nu opstillet 4 dobbelte lade standere på Blok B´s parkeringsplads. De skulle gerne være til gavn for nuværende beboere og ikke mindst et plus for at tiltrække kommende beboere. Lade standerene er tilgængelige for alle med el-biler.

Tag og ventilation
Renovering af tag og ventilation er nu til ende bragt for alle 3 blokke. Vi skal vidst være glade for at vi har fået nyt tag på, eftersom vi åbenbart bor i et land med meget regnvejr.

Rækværk
Vi har lige fået udskiftet alt rækværk på parkeringspladserne og trappeopgangene. Det trængte også til det. Så nu kan vi læne os op ad rækværket uden bekymring om at det vil give efter.

Cykelskure
Der blev på sidste års generalforsamling foreslået opstilling af cykelskure. Vi har forelagt dette for Core/Taurus. Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at lave cykelskure.

Bænke og bord bænkesæt
Vi har nu afsluttet indkøbet af bænke (5 stk.) og bordbænke sæt (8 stk.). Tak til viceværterne for hjælp til opstilling af de nye bænke, bordbænkesæt og bortskaffelse af de gamle.

Bestyrelsesmøder
Beboerne er meget velkommen til at komme til vores bestyrelsesmøder, der afholdes den første tirsdag i hver måned klokken 17:00 -17:30. (undtagen juli og august). Eller kontakte os på mail info@strandparken.info .

Med ønsket om et smukt forår og en lang varm sommer overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget

4.Kassererens beretning
Kassereren Bjarne Melgaard Jensen aflagde beretning om regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5.Indkomne forslag til Generalforsamlingen:
5.1 Jeg ved ikke om mit forslag hører hjemme på generalforsamlingen, men det kan jo behandles hvor det passer sig.

Jeg/en gæst fik ved jul en P-bøde fordi en han kom en dag før ventet, hvilket skabte forvirring, så jeg ikke fik bilen registreret i P appen.

Mit forslag er nu, om man ikke kan sætte info om parkeringsregler op i elevatorerne? Den info som sidder på opslagstavlerne, er der ingen som ser, mens det i elevatoren vil være meget synligt.

Peter Ellemose, Tvedvej 127, 604
Modtaget den 16. februar 2024

Forslaget blev afvist, da Core/Taurus ikke ønsker at der hænges noget op i elevatorerne.

6.Valg til bestyrelse iht. Vedtægterne

Strandparken 1:
Formand: Ingen valgt (formand fratrådt pga. sygdom)
Sekretær: Ingen valgt
Kassere: Ingen valgt

Suppleant: Ingen valgt

Strandparken 2:
Formand: Morten Brønd (nyvalgt for 1 år)
Sekretær: Karin Krakau (genvalgt)
Kassere: Bjarne Melgaard Jensen (genvalgt)

Suppleant: Hanne Østergård (nyvalgt)

Som kritiske revisorer:

Strandparken 1:Strandparken 2:
Revisor: (ingen valgt)Revisor: Asger Christensen (genvalgt)

Revisor suppleant fælles for Strandparken 1 og 2
Revisor suppleant: Jørn Larsen (genvalgt)

7.Evt.

Akutte skader

ER DET UDENFOR VICEVÆRTENS TRÆFFETID (Viceværter har også fri).

Brug håndværkerlisten på opslagstavlen eller på www.strandparken.info/akutte-skader/ . Afgør om skaden kan vente til viceværten igen er på arbejde.

Vær opmærksom på at det er en akut skade ellers er det for egen regning.

Viceværtens normale arbejdstid (Man-torsdag kl. 07-15, fredag kl. 07-12. på tlf. 30 51 55 32)

Parkering m.m.

En evt. parkeringsafgift er en sag mellem køretøjets ejer og ParkZone.
Problemer med Parkerings APP – kontakt ParkZone.

Du skal ikke kontakte viceværten herom.


Bestyrelserne takker for valg og en god Generalforsamling.

Efter Generalforsamlingen var der, snitter fra Den Gyldne Hane, dertil øl, snaps og sodavand derefter kaffe og småkager. Der deltog 29 personer til spisningen.

Kolding den 16. marts 2024