Beboer Nyt juli 2017

Beboer Nyt

Strandparken

Juli 2017

HURRA – så er renoveringen i gang

Vi vil starte med at ønske alle her i Strandparken en rigtig god sommer.

Udskiftningen af vinduespartierne er kommet godt i gang. Kort efter sommerferien, har alle beboerne i Blok A fået renoveret altanerne, nye altanværn, ny radiatorer og ikke mindst for mange den længe ventede udskiftning af vinduespartierne. Dermed skulle det være slut med at fyrre for fuglene i Blok A.

Inden sommerferien starter malerne op med at afrense altanerne i Blok B (opgang 137). Håndværkerne har meldt ud at de gerne vil holde ferie i uge 29 og 30 – det har de så fået lov til. Så må tiden vise om de alle holder ferie. Efter ferien starter de op på fuld styrke igen.

Altanerne skal holdes ryddet i hele renoveringsperioden, og indvendig skal der være helt ryddet 1,5 m fra nuværende vinduesparti (til støvvæg mv.). I forbindelse med at det bliver din opgang vil der omdeles sedler med specifik tidsplan vedr. din lejlighed. Husk at tidsplanen kun er vejledende, der kan ske ændringer undervejs grundet vind og vejr mv.

Har du brug for hjælp i forbindelse med renoveringen, så tal med din nabo om han/hun kan hjælp dig eller er du en nabo fuld af energi, så tilbyd din hjælp. Her i Strandparken har vi ry for at hjælpe hinanden.

Der skal samtidigt gøres opmærksom på at der ikke må ryges på afsatser, i elevatorer og trappeopgange gælder også under renoveringen, der er desværre nogen der ikke kan finde ud af det. Nogle trappeopgange ligner  askebægre.

Vi vil fra beboerrepræsentationen løbende videresende de oplysninger vi får om renoveringen. Det vil vi gøre dels på opslagstavlerne og mere uddybende på vores hjemmeside strandparken.info – under aktuelt nyt. Så kig forbi hvis du vil være opdateret med forløbet.

Hvis du ikke har adgang til internettet så har din nabo måske – så har i også noget at snakke om.

Når renoveringen af altanerne er afsluttet ser bestyrelserne frem til at gældende husorden for altanerne overholdes, dvs. at altanerne bl.a. ikke skal bruges til opmagasinering af møbler, papkasser, affald mv. Brug dit kælderrum i stedet, alternativet Boxit mfl. (vi behøver ikke ligne Kløvervej)

På altanerne har vi et stort problem med duer.

De overskider altanerne.

Der er beboere, der er blevet syge på grund af dueekskrementer på naboaltanen. Hold din altan ren.

Taurus vil tage kontakt med kommunen angående due problemet.

Det er strengt forbudt at fordre på og fra altanerne, jf. husorden, da det også tiltrækker rotter.

Det er beklageligt at der stadigvæk kastes ting ud fra altanerne såsom cigaret skodder, øldåser og andet. Det er ikke tilladt. Der er flere beboer, der har klaget over at der er kommet cigaret skodder og glødende aske ind på deres altaner  – BRANDFARE. Det er træls at have naboer, der ikke kan finde ud af at beholde deres eget affald.

Høj musik for åben altandør, er ikke tilladt jf. husorden. Så når du spiller musik, så tænk lige på om du generer dine naboer. Bliver Du bedt om at skrue ned, skal du gøre det.

Endnu engang skal vi gøre opmærksom på at grilning og brug af åben ild på altanerne ikke er tilladt. Der findes grill muligheder på nordsiden af hver blok, desuden kan I sidde i læ ved læhegnet på ”voksenlegepladsen” ved Blok C. Så må vi håbe vejret også vil være med på at der skal grilles.

Læhegnet er sponsoreret af Core Property og Kolding Kommune i 2016.

I opfordres til at kigge forbi på strandparken.info

God Sommer

Beboerrepræsentationerne i Strandparken